Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 18/08/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 395 Chia sẻ

Giao lưu và học tập trao đổi kinh nghiệm giữa 03 Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Giang

Trong hai ngày, từ ngày 5/6 đến 6/6/2016 đã diễn ra cuộc giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) của 3 tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Giang.

Một số hình ảnh tiêu biểu:


Buổi làm việc giữa 2 Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình


Chụp ảnh lưu niệm giữa 2 Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình


Cán bộ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên giới thiệu sản phẩm tới Đoàn công tác Hải Dương


Đoàn công tác Hải Dương thăm quan xưởng in của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Đoàn công tác Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Hòa Bình đến thăm quan UBND xã Hóa Thượng – huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên_Nơi một trong 10 xã được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên xây dựng thành công Kiosk thông tin


Buổi làm việc giữa Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) của 3 tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Giang


Đoàn công tác thăm quan phòng thu của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Bắc Giang


Đoàn công tác thăm gian hàng tại Sàn giao dịch công nghệ tỉnh Bắc Giang

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN