Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 18/07/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 348 Chia sẻ

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2015

Ngày 27/1/2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Tổng kết năm 2015 Sở KH&CN đã có: 

+ 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 

+ 01 tập thể và 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

+ 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 

+ 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

+ 12 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ;

+ 74 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.    

  Năm 2015, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên vinh dự đạt được danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 03 cá nhân đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Một số hình ảnh tiêu biểu:


Giám đốc Sở KH&CN tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 tập thể


Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 12 cá nhân 


Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"


Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN