Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 23/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 365 Chia sẻ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phân tích thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Dự án được Trung tâm thực hiện từ năm 2014-2015 với tổng kinh phí 228.000.000đ từ nguồn ngân sách địa phương.


Khung cảnh thành phố Thái nguyên - Ảnh: Thế Bằng

Dự án nhằm ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng công cụ phù hợp để thu thập dữ liệu, số liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê KH&CN; qua đó hỗ trợ công tác tổng hợp, phân tích số liệu thống kê KH&CN phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, phục vụ xây dựng chiến lược và phát triển KH&CN.

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, phân tích và cung cấp số liệu thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh không chỉ cung cấp nhanh chóng và chính xác các dữ liệu, số liệu thống kê KH&CN theo các chỉ tiêu, mà còn mô phỏng kết quả một cách trực quan, dễ hiểu và tiện lợi cho người sử dụng./.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN