Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 23/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 456 Chia sẻ

Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Dự án được Trung tâm thực hiện năm 2015 với tổng kinh phí 299.272.000đ từ nguồn ngân sách địa phương


Trang web Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Thái nguyên

Dự án "Xây dựng mô hình Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên" do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN là cơ quan chủ trì dự án, thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020. 

Đây là nơi giới thiệu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiên tiến, sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên và là cầu nối, giao dịch và tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ trong và ngoài nước; phát triển sản phẩm mới, các tài sản trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

 Hiệu quả xã hội:

Dự án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Thái Nguyên được thực hiện sẽ tạo môi trường gắn kết nghiên cứu KH&CN với sản xuất kinh doanh, hỗ trợ việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời cũng tạo ra sức kéo từ thị trường đối với hoạt động KH&CN, tạo lực đẩy đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Mô hình Sàn giao dịch công nghệ thiết bị thành công và đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo lập và phát triển thị trường KH&CN của Tỉnh, tôn vinh và thúc đẩy năng lực KH&CN nội sinh, khắc phục đáng kể tình trạng thiếu thốn những thông tin cần thiết trong giao dịch hàng hoá công nghệ, xúc tiến việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, áp dụng rộng rãi các thành quả nghiên cứu KH&CN trong các doanh nghiệp và trong sản xuất, đời sống xã hội. Và qua thực tiễn sản xuất tác động trở lại các nhà nghiên cứu để họ tạo ra các sản phẩm, công nghệ thích hợp với nhu cầu của thị trường.

Dự án xây dựng mô hình Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Thái Nguyên được ứng dụng thành công sẽ là một đóng góp thực tiễn cho việc xây dựng mô hình sàn giao dịch công nghệ cấp địa phương cho các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiệu quả kinh tế:

Dự án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Thái Nguyên được triển khai thành công sẽ là tiền đề đề chính thức xây dựng và đưa Sàn giao dịch công nghệ thiết bị Thái Nguyên vào hoạt động mang lại những hiệu quả kinh tế thiết thực:

-     Giúp các nhà nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp có nhu cầu đều có thể tiếp cận, truy nhập, tìm kiếm và khai thác từ các nguồn thông tin công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Tỉnh, trong nước và trên thế giới; giúp giảm đáng kể chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian trong quá trình tìm hiều thị trường công nghệ;

-     Sàn giao dịch công nghệ thiết bị là môi trường thuận tiện kết nối quan hệ “cung - cầu”, đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhằm góp phần nâng cao hiệu suất trao đổi mua - bán và giảm đáng kể chi phí giao dịch hàng hoá công nghệ;

-     Giúp các doanh nghiệp có cơ hội đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo ra những công nghệ có thể ứng dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình với chi phí thấp, không phải mua của nước ngoài với giá đắt, tiết kiệm được tiền bạc, thời gian mua bán;

-     Thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng những thành tựu nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ của địa phương sẽ góp phần đưa nhanh các kết quả nghiên cứu triển khai KH&CN vào ứng dụng, phục vụ sản xuất và đời sống một cách nhanh chóng và trên diện rộng; khai thác hiệu quả hơn các kết quả nghiên cứu triển khai KH&CN của Thành phố, giảm và hạn chế sự lãng phí trong đầu tư cho KH&CN, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN từ ngân sách Nhà nước; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý KH&CN, nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Tỉnh./.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN