Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 23/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 393 Chia sẻ

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình phát triển hạ tầng tại tuyến xã tỉnh Thái Nguyên

Dự án được Trung tâm thực hiện từ năm 2013 đến 2015 với tổng kinh phí 2.886.417.500đ từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Dự án :"Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình phát triển hạ tầng cung cấp, phổ biến, tiếp cận thông tin KH&CN tại tuyến xã tỉnh Thái Nguyên" thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2013 ủy quyền cho địa phương quản lý, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Thái Nguyên – Cơ quan chủ trì thực hiện dự án đã tiến hành xây dựng Điểm truy cập (Kiosk) thông tin khoa học và công nghệ tại 10 xã trong Dự án trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân các xã nông thôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Ông Vũ Đức Hải – Giám đốc TT&TK KH&CN bàn giao Điểm truy cập thông tin KH&CN tại xã La Hiên

Cụ thể, trên toàn tỉnh có 10 điểm truy cập thông tin khoa học và công nghệ, được phân bổ đều trên các xã trong địa bàn. Mỗi điểm được trang bị 01 máy tính màn hình cảm ứng tra cứu thông tin KH&CN (Kiosk điểm truy cập thông tin tuyến xã) có kết nối mạng internet, bộ máy tính HP, 01 máy in Laser A4 Canon và 01 trang website riêng của xã. Điểm truy cập được đặt tại những nơi thuận tiện nhất do người dân chọn lựa thông qua cuộc khảo sát thực tế tại mỗi xã và được giao cho Cán bộ xã quản lý. Người dân đến đây được truy cập những thông tin khoa học và công nghệ cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nông thôn thông qua website của Điểm hoặc các trang thông tin khác.

Trên website của Điểm được bố trí những thông tin hữu ích phục vụ cho bà con nông dân như: Tin tức – Sự kiện nổi bật, Thông tin KH&CN mới, Tin ảnh nông thôn mới, Phim KH&CN nổi bật, Thông tin hữu ích… thuận lợi cho bà con truy cập những thông tin cần thiết được nhanh chóng và chính xác. Các website này được tích hợp trên website thông tin khoa học và công nghệ Thái Nguyên và liên kết với các website hữu ích khác có cùng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, mỗi điểm được cài đặt một bộ cơ sở dữ liệu với hơn 11.000 thông tin và phim khoa học liên quan đến nông – lâm – ngư nghiệp, công nghệ mới, công nghệ sinh học, sức khỏe - y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, chính sách, pháp luật …


Nguồn tin: Nguy?n H?ng – TT Thông tin và Th?ng kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN