Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 23/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 337 Chia sẻ

Ứng dụng CNTT giải quyết công việc hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại Sở KH&CN

Dự án được Trung tâm thực hiện 12 tháng từ tháng 02/2014 - 01/2015 với tổng kinh phí 235.752.345đ từ nguồn ngân sách địa phương.

Phòng văn thư Sở KH&CN Thái Nguyên

Dự án: "Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện một số quy trình giải quyết công việc hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại Sở KH&CN" thuộc chương trình: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kinh tế và xã hội thuộc Cấp tỉnh do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thái Nguyên (Tên cũ: Trung tâm Thông tin công nghệ Thái Nguyên) là cơ quan chủ trì dự án.

Dự án là tiếp tục cụ thể hóa Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Khung kiến trúc tổng thể mô hình văn phòng điện tử tại Sở KH&CN giai đoạn 2011-2015.

Nói đến xây dựng Chính phủ điện tử không thể không nhắc đến vai trò của công nghệ thông tin, công nghệ thông tin có vai trò như một công cụ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Trong cải cách hành chính,công nghệ thông tin góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, làm việc mới, cải tiến các hình thức cung cấp dịch vụ công; góp phần làm công khai, minh bạch hoạt động giải quyết thủ tục hành chính giữ cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đều chung một mục đích là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nâng cao tính minh bạch và dộ tin cậy của thông tin quản lý điều hành.

Sở KH&CN trong nhiều năm qua đã rất quan tâm và chú trọng đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được công bố và cung cấp qua mạng ở mức độ 2, các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp không phải mất thời gian đi lại để có được thông tin, thủ tục cần thiết cho mình. Công tác cung cấp thông tin, tài liệu điện tử qua mạng LAN, qua email, qua website đang từng bước được triển khai có hiệu quả; văn phòng phẩm, giấy, mực... cho việc in sao tài liệu đã được tiết kiệm nhiều./.

 

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN