Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 22/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 331 Chia sẻ

Nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý, điều hành tại sở KH&CN Thái Nguyên

Nhiệm vụ được Trung tâm thực hiện từ năm 2012-2013 với tổng kinh phí 544.796.000đ.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN