Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 01/07/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 466 Chia sẻ

Quyết định về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015

Ngày 01/7/2016 Sở KH&CN Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-KHCN về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.


Ban hành kèm theo Quyết định là Phương án điều tra và Danh sách các đơn vị điều tra. Chi tiết xin vui lòng xem tại tệp đính kèm:

- Quyết định 181/QĐ-KHCN:  Vanban_2016-07-01_181QD-DTTK .pdf 

- Phương án điều tra: Phuongandieutra.pdf

- Danh sách đơn vị điều tra: Danhsachdonvidieutra.pdf

- Mẫu phiếu điều tra: Mau phieu 01 To chuc KHCN.doc ; Mau phieu 02_Co quan nha nuoc.doc ; Mau phieu 03_Co quan ngoai tinh.doc

 - Hướng dẫn điền phiếu điều tra: Huongdandienphieu.pdf

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN