Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 29/11/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 422 Chia sẻ

Triển khai thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Nhằm thống kê các số liệu về nhân lực, tài chính, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), hợp tác quốc tế và giải thưởng trong lĩnh vực KH&CN năm 2016 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 15/11/2016 – 15/12/2016, Sở KH&CN tổ chức cuộc điều tra thống kê cơ sở về KH&CN tỉnh Thái Nguyên năm 2016 tại 80 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng điều tra thống kê: là các cơ quan hành chính (40 đơn vị); các đơn vị sự nghiệp công lập (15 đơn vị); cơ sở giáo dục đại học (12 đơn vị); các tổ chức: nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN (03 đơn vị); các tổ chức: chính trị, chính trị-xã hội, chính trị-xã hội-nghề nghiệp, xã hội, xã hội – nghề nghiệp (04 đơn vị).


Điều tra viên của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN hướng dẫn trực tiếp cán bộ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tự điền phiếu theo biểu mẫu

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện cuộc điều tra, Sở KH&CN cử điều tra viên của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trực tiếp đến đơn vị để hướng dẫn cách ghi thông tin vào phiếu điều tra để các đơn vị tự điền phiếu theo biểu mẫu. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử Thống kê KH&CN tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ http://thongke.dosttn.gov.vn/, thời gian báo cáo là một năm, tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Theo kế hoạch, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê cơ sở về KH&CN năm 2016 và bàn giao phiếu điều tra cho Phòng Quản lý chuyên ngành – Sở KH&CN trước ngày 20/12/2016./.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN