Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 07/09/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 443 Chia sẻ

Hoàn thành việc thu thập thông tin cho 04 cuộc điều tra về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Từ ngày 15/7/2016 đến ngày 31/8/2016, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai 04 cuộc Điều tra về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016; Điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016; Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu thập thông tin cho 04 cuộc điều tra trên.

Các cuộc điều tra được triển khai với mục đích tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ việc hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển KH&CN của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016 - 2020. Đã có 180 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên được thu thập thông tin thông qua 258 phiếu điều tra.


Cán bộ điều tra hướng dẫn đơn vị cung cấp thông tin vào phiếu điều tra

          Sở KH&CN đang tiến hành nhập tin, xử lý phiếu điều tra để xây dựng báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả của các cuộc điều tra trên. Dự kiến trong tháng 10/2016, Sở KH&CN sẽ tổ chức công bố kết quả điều tra./.

Nguồn tin: Thế Bằng - Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN