Hôm nay: Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 19/07/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 498 Chia sẻ

Điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016

Điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Công văn số 1882/BKHCN-ƯDCN ngày 13/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016

 


        Ngày 22/6/2016, Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 18/KH-KHCN về việc triển khai Điều tra, khảo sát cung cầu công nghệ.

             Ngày 01/7/2016 Sở KH&CN Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-KHCN về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. 

            Sau đây là phiếu Điều tra, khảo sát cung cầu công nghệ. Chi tiết xem tại file đính kèm: Phieu Nhu cau cong nghe.doc ; Phieu Cung cong nghe 2.doc

             Danh sách các đơn vị Điều tra, khảo sát cung cầu công nghệ: CUNG CAU.PDF

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN