Hôm nay: Ngày 24 tháng 5 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 19/07/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 410 Chia sẻ

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.


Ngày 22/6/2016, Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 18/KH-KHCN về việc triển khai điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016.

            Ngày 01/7/2016 Sở KH&CN Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-KHCN về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. 

           Sau đây là bản Hướng dẫn điền phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 và Mẫu phiếu.

Hướng dẫn điền phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm: HuongdandienphieuHNQT_2016.doc

Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm: Phieu_HNQT_2016.doc

Danh sách các đơn vị điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016: HNQT.PDF

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN