Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 19/07/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 475 Chia sẻ

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

     

        Ngày 22/6/2016, Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 18/KH-KHCN về việc triển khai điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016.

             Ngày 01/7/2016 Sở KH&CN Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-KHCN về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. 

            Sau đây là bản Hướng dẫn điền phiếu thu thập thông tin về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 và 04 mẫu phiếu kèm theo.

              Hướng dẫn điền phiếu thu thập thông tin về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016. Chi tiết xem tại file đính kèm: HuongdandienPhieuNCPT2016.doc

            Quyết định Số 12/2008/QĐ-BKHCN Về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ. Chi tiết xem tại file đính kèm: Bangphanloai_QĐ12.doc

             a)  Phiếu 01/NCPT-VNC/2016Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài); Chi tiết xem tại file đính kèm: Mauphieu_1_NCPT_VNC_2016 (1).doc
           
  b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);Chi tiết xem tại file đính kèm: Mauphieu_2_NCPT_DH-2016.doc
             c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…); Chi tiết xem tại file đính kèm: Mauphieu_3_NCPT_DV-2016.doc
             d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương); Chi tiết xem tại file đính kèm: Mauphieu_4_NCPT_HCSN-2016.doc

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN