Hôm nay: Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 05/07/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 522 Chia sẻ

Thống kê hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015

Sáng ngày 5/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Thống kê hoạt động KH&CN giai đoạn 2011 – 2015.

Ông Hồ Ngọc Luật – Nguyên Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương – Bộ KH&CN, Chuyên gia thống kê của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã đến dự và chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo có đại diện Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, các tổ chức nghiên cứu KH&CN, cơ sở giáo dục đào tạo và tổ chức dịch vụ KH&CN.

Hội thảo Thống kê hoạt động KH&CN Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015

 - Ảnh: Thế Bằng

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông tin triển khai về 4 cuộc điều tra: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh giai đoạn 2011-2015; Cung - cầu công nghệ năm 2016; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016. Đối tượng điều tra là 120 đơn vị trong và ngoài tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. Thời kỳ điều tra từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2015 và thời gian điều tra, thu thập thông tin được Sở tiến hành từ ngày 15/7 – 15/8/2016. Nội dung điều tra tập trung vào cơ sở hạ tầng cho hoạt động KH&CN, nhân lực, tài chính, hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Tiếp đó, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào phương pháp thu thập thông tin, cách tổng hợp dữ liệu; các cơ chế phối hợp giữa Sở KH&CN và các đơn vị liên quan trong tổ chức hoạt động thống kê KH&CN. Đặc biệt là ý kiến tham luận của Ông Vũ Đức Hải – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN về giới thiệu phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê KH&CN. Một phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác quản lý KH&CN của tỉnh.

Tổ chức thống kê hoạt động KH&CN giai đoạn 2011 – 2015 là để tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015 để cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ việc hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển KH&CN của tỉnh nhà trong giai đoạn 2016-2020./.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN