Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 18/04/2017 12:00:00 SA / Số lượt xem: 228 Chia sẻ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 20/2/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

QĐ 362 phe duyet quy hoach .pdf

Nguồn tin: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN