Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 10/02/2017 12:00:00 SA / Số lượt xem: 246 Chia sẻ

Nội quy, quy định hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Ngày 05/1/2017, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN đã ban hành quyết đinh số 01/QĐ-TTTK về Nội quy, quy định hoạt động của Trung tâm

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Noi quy quy dinh TiC.PDF

Nguồn tin:

CÁC TIN LIÊN QUAN