Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 19/08/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 379 Chia sẻ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thái Nguyên

Ngày 8/8/2016, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Thái Nguyên ra Quyết định số 112/TTTK Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

Nội dung chi tiết xem tại File đính kèm./.

QĐ 112.TTTK ngay 8.8.2016 Quy dinh chuc nang, nhiem vu, co cau to chuc TiC.pdf

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN