Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 23/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 378 Chia sẻ

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN

Ngày 25/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN  trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên và có hiệu lực kể từ ngày ký theo công văn số 1141/QĐ-UBND.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Vanban_2016-05-27_1141QĐ-UBND.pdf

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN