Hôm nay: Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 24/06/2016 12:00:00 SA / Số lượt xem: 346 Chia sẻ

Hỗ trợ tham gia, giới thiệu sản phẩm trên Sàn giao dịch CNTB trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên: http://tatex.vn/ _ Nơi chia sẻ, trao đổi thông tin giữa người chào bán và người tìm mua thiết bị; nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ, thiết bị; quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp, thương hiệu


Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên: http://tatex.vn/ 

Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng đến nay Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên ( tại địa chỉ: http://tatex.vn/) đã cơ bản hoàn thành, đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, chuẩn bị đưa vào khai thác sử dụng.

Để khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên ra công văn số 238/KHCN-TTTK Về việc hỗ trợ tham gia, giới thiệu sản phẩm trên Sàn giao dịch CNTB trực tuyến tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp có sản phẩm, công nghệ, thiết bị chào bán trên Sàn.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

CV ho tro tham gia gioi thieu San giao dich.pdf

PHIEU DANG KY THAM GIA San TBCN.doc

Phieu_thu_thap_san_pham_cong_nghe.docx

 

Nguồn tin: Nguyễn Hồng – TT Thông tin và Thống kê KH&CN

CÁC TIN LIÊN QUAN