Hôm nay: Ngày 21 tháng 11 năm 2018
Thông tin chi tiết

Ngày: 29/10/2018 12:00:00 SA / Số lượt xem: 23 Chia sẻ

Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 26/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở Nội Vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng Kiến thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 cho cán bộ đến từ các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Trụ sở Tòa nhà đa Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại lớp tập huấn

Tại Lớp tập huấn, bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã giới thiệu những kiến thức chung về TCVN 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó chú trọng những điểm mới của TCVN 9001:2015 so với TCVN 9001:2008; hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 bao gồm 5 bước: Lập kế hoạch nâng cấp HTQLCL theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của HTQLCL ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về Hệ thống quản lý chất lượng, về chính sách chất lượng cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức; tiến hành xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện công bố hoặc liên hệ đăng ký chứng nhận với các tổ chức chứng nhận.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán bộ, công chức nắm vững hơn kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hằng ngày của cơ quan. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công từ đó nâng cao uy tín và hình ảnh của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước./.


Nguồn tin: Nguyễn Hồng

CÁC TIN LIÊN QUAN