Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Thông tin chi tiết

Ngày: 23/10/2018 12:00:00 SA / Số lượt xem: 142 Chia sẻ

Kết quả thực hiện Chương trình hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KH&CN giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên

Ngày 22-10, Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KH&CN giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên (BCĐ) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị.


Đ/c Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, Cơ quan Thường trực BCĐ đã Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác qua gần 2 năm thực hiện. Theo đó, Tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên đã chủ động ban hành các Quy định để quản lý, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chương trình. Đến nay, đã tiếp nhận và tổng hợp 35 nhiệm vụ KH&CN do Đại học Thái Nguyên đề xuất. Qua rà soát và thẩm định, UBND tỉnh đã phê duyệt, ký hợp đồng và đang triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ KH&CN với tổng kinh phí phê duyệt gần 39 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí gồm Ngân sách tỉnh, Qũy phát triển KH&CN của tỉnh và Nguồn đối ứng hợp pháp khác của Đại học Thái Nguyên.


Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, Cơ quan Thường trực BCĐ báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hợp tác

Hiện nay, Cơ quan thường trực cũng đang trình UBND tỉnh, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy với đối với 3 nhiệm vụ KH&CN mới và tổng hợp, rà soát đối với 12 nhiệm vụ KH&CN để đưa ra BCĐ xem xét, lựa chọn danh mục các nhiệm vụ KH&CN phù hợp để triển khai trong thời gian tới.

Theo đánh giá, tiến độ thực hiện các đề tài khoa học đều đáp ứng yêu cầu thực tế và đúng tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, chưa đáp ứng thực tiễn quá trình triển khai. Một số ngành, địa phương cũng như các nhà khoa học đề xuất các đề tài nghiên cứu, chuyển giao chưa sát với thực tiễn, nên việc lựa chọn và tổ chức thực hiện còn khó khăn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành lien quan thống nhất nội dung báo cáo, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thuộc ngân sách tỉnh trong năm 2018 phục vụ 3 nhiệm vụ đang triển khai. Đồng chí yêu cầu, các thành viên, các ngành liên quan cần tập trung hơn nữa việc thực hiện tiến độ các đề tài khoa học và chuyển giao KH&CN. Đăc biệt, quan tâm đến chất lượng và tính khả thi của các đề tài, đồng thời có sự thẩm định chặt chẽ đúng quy định pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh: Các đề tài không đủ tính khả thi và không hiệu quả, cần thiết sẽ thẩm định và xem xét trách nhiệm của từng cơ quan, thành viên, cũng như tác giả. Đối với các nhiệm vụ mới đề xuất trong năm 2018, các thành viên đôn đốc và tiếp nhận trước 30-10-2018./.

Nguồn tin: Nguyễn Hồng

CÁC TIN LIÊN QUAN