Hôm nay: Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Thống kê khoa học và công nghệ
Triển khai thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2016

29/11/2016 12:00:00 SA

Nhằm thống kê các số liệu về nhân lực, tài chính, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), hợp tác quốc tế và giải thưởng trong lĩnh vực KH&CN năm 2016 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 15/11/2016 – 15/12/2016, Sở KH&CN tổ chức cuộc điều tra thống kê cơ sở về KH&CN tỉnh Thái Nguyên năm 2016 tại 80 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành việc thu thập thông tin cho 04 cuộc điều tra về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07/09/2016 12:00:00 SA

Từ ngày 15/7/2016 đến ngày 31/8/2016, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai 04 cuộc Điều tra về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016; Điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016; Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu thập thông tin cho 04 cuộc điều tra trên.

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016

19/07/2016 12:00:00 SA

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016

19/07/2016 12:00:00 SA

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016

19/07/2016 12:00:00 SA

Điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Công văn số 1882/BKHCN-ƯDCN ngày 13/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát cung - cầu công nghệ năm 2016

Thống kê hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015

05/07/2016 12:00:00 SA

Sáng ngày 5/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Thống kê hoạt động KH&CN giai đoạn 2011 – 2015.

Quyết định về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015

01/07/2016 12:00:00 SA

Ngày 01/7/2016 Sở KH&CN Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-KHCN về việc Điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê

24/06/2016 12:00:00 SA

123