Hôm nay: Ngày 19 tháng 7 năm 2019
thiết kế website - phần mềm

1. Thiết kế Website

- Với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm lâu năm, sáng tạo và đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực thiết kế các trang thông tin điện tử, đảm bảo theo đúng yeu cầu của khách hàng.

- Một số Website đã thiết kế và đi vào hoạt động có hiệu quả:

Thiết kế trang thông tin KH&CN tỉnh TN

Thiết kế Website bản quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc2. Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Hệ thống thông tin KH&CN

- Hệ thống thông tin phục vụ phát triển NN&KTNT

- Hệ thống thông tin Sở hữu trí tuệ; Hệ chuyên gia tư vấn

- Hệ thống thông tin Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

- Hệ thống thông tin văn bản pháp quy khoa học công nghệ

- Hệ thống thông tin bản đồ (GIS)

3. Phần mềm chuyên ngành:

- Quản lý đề tài dự án KH&CN

- Quản lý, đánh giá trình độ công nghệ

- Quản lý dân cư cấp xã, phường, thị trấn

- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- Phần mềm lế toán doanh nghiệp, HCSN

- Các Website của ngành và địa phương


1. Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Hệ thống thông tin KH&CN

- Hệ thống thông tin phục vụ phát triển NN&KTNT

- Hệ thống thông tin Sở hữu trí tuệ; Hệ chuyên gia tư vấn

- Hệ thống thông tin Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

- Hệ thống thông tin văn bản pháp quy khoa học công nghệ

- Hệ thống thông tin bản đồ (GIS)

2. Phần mềm chuyên ngành:

- Quản lý đề tài dự án KH&CN

- Quản lý, đánh giá trình độ công nghệ

- Quản lý dân cư cấp xã, phường, thị trấn

- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- Phần mềm lế toán doanh nghiệp, HCSN

- Các Website của ngành và địa phương


1. Cơ sở dữ liệu điện tử:

- Hệ thống thông tin KH&CN

- Hệ thống thông tin phục vụ phát triển NN&KTNT

- Hệ thống thông tin Sở hữu trí tuệ; Hệ chuyên gia tư vấn

- Hệ thống thông tin Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

- Hệ thống thông tin văn bản pháp quy khoa học công nghệ

- Hệ thống thông tin bản đồ (GIS)

2. Phần mềm chuyên ngành:

- Quản lý đề tài dự án KH&CN

- Quản lý, đánh giá trình độ công nghệ

- Quản lý dân cư cấp xã, phường, thị trấn

- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

- Phần mềm lế toán doanh nghiệp, HCSN

- Các Website của ngành và địa phương