Hôm nay: Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Tư vấn giám sát

 

- Tư vấn, thiết kế, xây dựng mạng LAN, WAN, Intranet; Hệ thống chống sét lan truyền trên mạng máy tính.

- Tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thuộc các lĩnh vực KHCN và CNTT.

- Tư vấn chuyển giao công nghệ.

- Tư vấn xây dựng lập đề án, dự án ứng dụng CNTT