Hôm nay: Ngày 18 tháng 6 năm 2018
Tin tức nổi bật
  • Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo: “Chìa khóa” của tăng trưởng kinh tế và phát triển

    Lịch sử đã chứng minh rằng đổi mới sáng tạo (ĐMST) và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) là tài sản lớn nhất của nhân loại, nó đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và văn minh cho xã hội. Không có quốc gia nào tiên tiến về KH&CN mà lại lạc hậu về kinh tế, cũng như không có quốc gia nào lạc hậu về KH&CN mà lại có nền kinh tế phát triển.
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Thông tin KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
...
Hình ảnh hoat động của Trung tâm